Kaders

Uit dhealth
Versie door Haije (overleg | bijdragen) op 21 jul 2020 om 17:35
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Kennis & Kaders

Zorginstellingen zijn druk bezig om de manier waarop onze gegevens worden opgeslagen te standaardiseren. Hierdoor kunnen zorginstellingen in- en extern makkelijker gegevens uitwisselen dan nu. Minder fouten, minder schermen, meer integratie tussen applicaties, sneller de juiste informatie op de goede plek, allemaal om ons beter en efficiënter te kunnen behandelen. Uitwisseling van data neemt binnen en tussen zorg-instellingen toe. Slimme applicaties (apps) en devices kunnen de zorg verbeteren en efficiënter maken. Het Rijk en organisaties zoals Nictiz en MedMij stimuleren en coördineren dit.

Hierbij sluiten we aan op de Nederlandse afspraken die zijn gemaakt in het kader van de brieven van minister Bruins. Hieronder de meeste relevante informatie bronnen voor data standaarden en wetgeving:

  • MedMij

Voor de ontwikkeling van Patiënten Gegevens Opslag (PGO's) zijn standaarden door MedMij vastgesteld. PGO's kun je zien als slimme apps ter ondersteuning van de patient die gebruik kunnen maken van de gegevens van patiënten die ziekenhuizen in hun EPD's hebben opgeslagen.

https://www.medmij.nl

Een van de nieuwste ontwikkelingen binnen MedMij zijn de PGO modules. Een PGO module kan een functie toevoegen aan een bestaand PGO. Verschillende PGO's kunnen zo specifieke extra functies erbij krijgen.

https://afsprakenstelsel.medmij.nl/pages/viewpage.action?pageId=42637974

  • Nictiz standaarden\

Nictiz legt de data standaarden in de Zorg in Nederland vast. Alle zorginstellingen in Nederland zijn bezig deze zogenaamde Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB's) te implementeren. Nog niet alles is in ZIB's gedefinieerd, die is ongoing proces waarbij ook internationale standaardisatie een belangrijke rol speelt. Denk aan LOINC en andere codes.

https://www.nictiz.nl

  • Information on Medical Device Regulation (MDR):

Volgend jaar (2021) wordt de MDR van kracht. De nieuwe wetgeving voor medical devices, waaronder ook software.

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/medical-devices

Gegevens (elektronische) uitwisseling in de zorg: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/20/kamerbrief-over-elektronische-gegevensuitwisseling-in-de-zorg

Afhankelijk van het soort toepassing, of de applicatie binnen of buiten de zorginstelling draait, zijn een set van randvoorwaarden van toepassing om aan de regelgeving te voldoen. In alle gevallen is het gebruik van de juiste data standaarden en uitwisseling protocollen een belangrijke basis.

  • FHIR

FHIR (Fast Health Interoperability Resources) is een uitwisselingsstandaard/set van afspraken om uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen informatiesystemen van zorgverleners op elektronische wijze mogelijk te maken. Deze gegevens worden beschreven in Resources . Denk hierbij bijv. aan een patient( Patient ), een bezoek aan de huisarts ( Encounter ) of een aandoening (Condition ).

http://www.hl7.org/fhir/stu3/

  • Zorginformatiebouwstenen

Zorginformatiebouwstenen (zibs) worden gebruikt om inhoudelijke (niet technische) afspraken vast te leggen ten behoeve van het standaardiseren van informatie, die gebruikt wordt in het zorgproces. Het doel van de standaardisatie is dat deze informatie uit het zorgproces wordt hergebruikt voor andere doeleinden zoals kwaliteitsregistraties, overdracht of patiëntgebonden onderzoek. Een zorginformatiebouwsteen is een informatiemodel, waarin een zorginhoudelijk concept wordt beschreven in termen van de gegevenselementen waaruit dat concept bestaat, de datatypes van die gegevenselementen etc. Voorbeeld:

https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)

  • Smart On FHIR

Smart On FHIR is een API/platform welke probeert een ontwikkelomgeving te leveren voor de ontwikkeling van digital health apps door het leveren van bijv een FHIR database en authenticatie services. Op het moment draait er bij de RUG de Smart On FHIR Sandbox [1] maar alternatieven zoals deze van Microsoft [2] kunnen ook een optie voor de toekomst zijn.