Hoofdpagina

Uit dhealth

Missie en Visie

dHealth speelt in op de behoefte om meer digital health producten op de markt te krijgen en het potentieel van deze markt verder te optimaliseren. dHealth wil ondernemers helpen de producten zo te ontwikkelen dat deze aantoonbaar functioneren in een reguliere digitale zorgomgeving en daarmee voldoen aan de eisen van de markt. Voor het ontwikkelen van dHealth applicaties is het van belang om de juiste data standaarden en protocollen te gebruiken. Er zijn ook diverse tools, bijvoorbeeld voor het genereren van test data, die handig zijn om te gebruiken. Op het dHealth Dev Platform gaan we een groeiend aantal van deze tools aanbieden. De omgeving bevat nu:

Hij wordt door een drietal launching costumers projecten gebruikt:

  • MijnERAS
  • RareCare
  • Life2Ledger Data Integriteit Check (Signature in FHIR termen)

Doel van de Wiki

Op deze Wiki delen we de informatie over het dHealth Dev Platform, zie ook plaatje hieronder.

Op deze wiki kun je onder anderen informatie vinden over:

  • De Kennis & Kaders waarbinnen dHealth apps werken
  • De SMART on FHIR sandbox Tools die er in de omgeving beschikbaar zijn voor het ontwikkelen van apps
  • De Data Standaarden die je moet gebruiken

Verder is het doel om deze Wiki te gebruiken als learning community. Ontwikkelaars en experts dit het platform gebruiken kunnen zelf bijdragen aan informatie over het platform en andere informatie over het ontwikkelen van Health applicaties. Voor contact stuur een email naar Bart Scheerder of Arnold Zijlstra (B.Scheerder@umcg.nl of A.F.B.Zijlstra@rug.nl).

Zie de website van dHealth [1] voor meer informatie.

Het Dev Platform wordt ook ingezet tijdens de HartNet Connectathon .