HartNet Clinical Connectathon

Uit dhealth

De HartNet Clinical Connectathon

HartNet is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, de Treant Ziekenhuizen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de huisartsen in Groningen Drenthe. De deelnemende ziekenhuizen en de huisartsen in Groningen en Drenthe hebben afspraken gemaakt over welke diagnostiek en welke behandeling waar en hoe plaatsvinden. Hiervoor zijn netwerkzorgpaden ontwikkeld waarin uniforme criteria zijn opgenomen wanneer de volgende stap in diagnostiek en/of behandeling nodig is en waar dit plaats dient te vinden.

Uitgangspunt is dat de zorg wordt geleverd dichtbij huis. De complexe zorg wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), maar de patiënt verlaat het UMCG nadat de complexe interventie heeft plaatsgevonden. Het vervolg is dan weer dichtbij de patiënt, namelijk in Martini Ziekenhuis (MZH), Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), een van de Treant ziekenhuizen (Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal), in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) of waar mogelijk bij de huisarts.

Routekaart HartNet Netwerkzorg.png

De HartNet Clinical Connectathon gaat over de manier waarop de informatie uitwisseling in de toekomst kan gaan plaatsvinden. Basis hiervoor is de Netwerkzorgarchitectuur die de HartNet partners hebben ontworpen. Op de site https://vdzel.home.xs4all.nl/HartNet/ is dit uitgebreid beschreven. In de Clinical Connectathon gaan we een Patient Viewer bouwen voor het zorgpad TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), deze Patient Viewer wordt gebruikt door de (zorg-)professionals van de tweede en de derde lijn.

Met de Clinical Connectathon willen we:

  • Een web-based prototype ontwikkelen van de Patient Viewer op basis van de input van de experts (cardiologen, medische secretaressen en/of Physician Assistants/Verpleegkundig specialisten);
  • Ervaring, draagvlak en enthousiasme over de gekozen oplossing creëren;
  • Steun voor de gekozen Zorg IT-standaarden standaarden (FHIR en MedMij) ontwikkelen;
  • Een draaiboek maken voor de herhaling van de Clinical Connectathon aanpak voor andere zorgpaden;
  • Kennis voor het laten bouwen (of configureren) van een professionele viewer voor HartNet.

Om dit te bereiken is er een Synthetische (nep) patiënten dataset gegenereerd die representatief is voor het TAVI zorgpad. Deze data is beschikbaar op een drietal FHIR servers die het EPD van de tweede lijn, het EPD van de derde lijn en een patiënten index nabootsen. Zo kunnen we de toekomstige (gewenste) situatie nabootsen en een prototype van de Patient Viewer ontwerpen en testen.

De Clinical Connectathon vindt plaats op:

  • Sessie 1 29 september 16:00 - 18:00: Ontwerp sessie met jullie als zorgprofessionals. Hier definiëren we de opdracht – met elkaar- voor de teams die er 6 oktober mee aan de slag gaan.
  • Sessie 2a 15:30 - 17:00 Vanuit de zorgprofessionals is in Sessie 1 input geleverd voor het ontwikkelen van de viewer; deze informatie krijgen de teams als input voor de Connectathon.
  • Sessie 2b 6 oktober 9:00 - 18:00: De Connectathon. Verschillende ontwikkel teams vanuit onder anderen UMCG, Hanzehogeschool en andere bedrijven gaan aan de slag met het bouwen van ICT-tools om de data beschikbaar te stellen vanuit het viewpoint van de specialist die de data nodig heeft. Van u wordt verwacht dat u op 6 oktober van 16-18 uur aansluit voor de vragen danwel feedback (of voor een vervangende collega te zorgen).
  • Eindsessie 20 oktober 16:00 - 18:00 (niet verplicht). Slotbijeenkomst. Presentatie van de resultaten van de HartNet Connectathon aan de het Hartnet managenent, u en alle geïnteresseerden.

Nadere info over het definitieve programma, tijden en plaats volgt.

In onderstaande documenten is de Connectathon nader beschreven (Deze pagina's zijn WIP!):

Alle teams die meedoen krijgen een intake sessie waarin we dit doornemen , zodat teams zich goed kunnen voorbereiden. Teams moeten ter voorbereiding een generieke data viewer maken. Tijdens de Connectathon ontwikkelen we de specifieke data views (dashboards) binnen deze viewer. Er zijn in het public domain vele viewers beschikbaar waarop voortgebouwd kan worden zoals bijvoorbeeld deze: https://mvdzel.github.io/fhir-bundle-viz/

De projecteiding is in handen van Arnold Zijlstra (RUG-CIT) en Inkrid Feil (UMCG).