Personas Clinical Connectathon

Uit dhealth

Persona's HartNet

Onderstaand beschrijft de persona's betrokken in het huidige netwerkzorgpad TAVI.

Medische Secretaresse 2e lijn

Doel (waarom)

Beschikbaar maken en versturen van de nodige informatie voor TAVI beoordeling volgens vastgestelde HartNet Aanmeldformulier.

Taken (wat)

 • Verantwoordelijk voor de planning (poliklinisch, MDO);​
 • Contactpersoon voor 3e lijn;​
 • Contactpersoon voor Medisch Specialist;​
 • Zet informatie klaar om te versturen voor HartNet zorgpaden.

Huidige situatie (hoe)

 1. Cardioloog/Verpleegkundig specialist 2e lijn rond poli af;​
 2. Op basis van brief en HartNet Checklijst zet de MS informatie klaar in de mail;​
 3. Beelden worden aangemeld op XDS, door eerst in te loggen en daarna de juiste beelden uit het EPD te selecteren en aan te melden;​
 4. De mail wordt verstuurd naar het generieke HartNet UMCG e-mail adres;
  1. HartNet Aanmeldformulier;​
  2. De nodige (functie)onderzoeken / andere bijlagen;​
  3. Poli-brief 2e lijn;

Medische Secretaresse 3e lijn

Ook wel Medewerker Medische Administratie (MMA) genoemd in het UMCG.

Doel (waarom)

Ophalen van de nodige informatie voor TAVI beoordeling volgens vastgestelde HartNet Aanmeldformulier in e-mail & XDS.

Taken (wat)

 • Verantwoordelijk voor de planning (poliklinisch, MDO);​
 • Contactpersoon voor 2e lijn;​
 • Contactpersoon voor Medisch Specialist;​
 • Haalt benodigde informatie op;​
 • Zet informatie klaar in het EPD voor de Medisch Specialist;

Huidige situatie (hoe)

 1. Ontvangt e-mail in generieke mailbox;​
 2. Controleert op volledigheid van gegevens adhv Aanmeldformulier HartNet in e-mail & XDS (beelden);​
 3. Plaatst bijgevoegde pdfs in EPD adhv Mediamanager;​
 4. Logt in op XDS en zoekt juiste patiënt;​
 5. Zoekt juiste beeldvorming en neemt deze (automatisch) over in het EPD;​
 6. Typt nodige informatie eventueel over (klaarzetten voor MDO);

Cardioloog of Physician Assistant/Verpleegkundig Specialist 2e lijn

Doel (waarom)

Diagnotiek en voorlopig behandelplan opstellen. Vervolgens advies en medische expertise inroepen als het gaat om mogelijke behandelopties, zoals een TAVI-procedure.

Taken (wat)

 • Diagnose stellen richting verdenking op <reden TAVI>;​
 • Aanvragen/-sturen op aanmelding MDO;​
 • Controle op compleetheid van diagnostiek;​
 • Vraagstelling formuleren richting MDO 3e lijn.

Huidige situatie (hoe)

 1. Toevoegen aan diagnosen in EPD;​
 2. Aanvraag (en uitvoering) diagnostiek
 3. Controle op gedane diagnostiek (beeldvorming etc.) in EPD;​
 4. Schrijven van behandelplan en verwijzingsbrief in EPD;​
 5. Aanmelden voor MDO via Medische Secretaresse van de 2e lijn.

Cardioloog of Physician Assistant/Verpleegkundig Specialist 3e lijn

Doel (waarom)

Besluitvorming betreffend mogelijke behandelopties van de patiënt op basis van uitgevoerde diagnostiek en gegevens.

Taken (wat)

 • Inlezen in patiëntendossier ter voorbereiding van het MDO;​
 • Gesprekken/discussies voeren over mogelijke behandelopties patiënt op basis van het patiëntendossier;​
 • Conclusie en beleid op zorg;​
 • MDO brief schrijven.

Huidige situatie (hoe)

 1. Selecteren van patiënt op MDO Hartteam lijst;​
 2. Doorlezen van het patiëntendossier in EPD.​
 3. Input/medische expertise leveren voor het MDO verslag.

Datamanagers 3e lijn

Doel (waarom)

Complete en correcte aanlevering doen van de NHR TAVI Dataset​.

Taken (wat)

 • Verzamelen van informatie voor de NHR TAVI dataset;​
 • Controle op compleet en correctheid van de NHR TAVI dataset;
 • Aanlevering NHR dataset.

Huidige situatie (hoe)

 1. Een export uit EPD halen naar een Excelbestand aan de hand van Data Extraction (tool in Epic).