Clinical Connectathon Frequently Asked Questions

Uit dhealth

Vraag en antwoord, voor zover nog niet verwerkt in de Clinical_Connectathon_Netwerkzorg_Track of onderliggende pagina's

Functioneel

Q A
Designvraag: Is er een styleguide beschikbaar? of een design-library met bestaande componenten? Nee. In de Design Sessie zijn hier wel requirements over, maar dit laten we vrij aan de teams. Zij mogen zelf kiezen voor de design-library / platform waarmee zij werken.
Is er een gedetaileerde proces uitwerking van TAVI? Ja. [1]
Is er een gedetaileerde dataset uitwerking van TAVI? Ja. (na Sharepoint login) [2]
Gisteren had je het ook nog over de schermafdrukken uit de verschillende epd's, staan deze ook al ergens op de sharepoint? Gezet in een nieuwe map genaamd Huidige Werkwijze
Wat doet de cardioloog 2e lijn voor de NHR? Checkt hij of alles is ingevuld zodat de datamanager 3e lijn uiteidelijk de NHR aanlevering kan doen? Nee, cardioloog 2e lijn doet een aanvulling op de dataset. Er zijn namelijk vragen die gesteld worden in de NHR dataset over de patiënt na de behandeling. De 3e lijn geeft dus informatie over hoe de patiënt direct na de behandeling is en hoe de behandeling is uitgevoerd. 2e lijn gaat over hoe de patiënt aan het herstellen is van de behandeling en hoe dat proces gaat. De QoL (SF-12) is daar dus bij beide onderdeel van.
Nadat de cardioloog van de 2e lijn informatie heeft geregistreerd, moet dit weer terug naar de 3e lijn. Dit gaat nu vaak in een brief richting UMCG.

Data

Q A
Zitten er in de test data set patienten welke de TAVI procedure hebben gehad en hoe kunnen we deze herkennen? Bij de Procedures van de patient zit de TAVI verrichting als volgt:
 "resourceType": "Procedure",
 "id": "...",
 "status": "completed",
 "code": {
  "coding": [ {
   "system": "http://snomed.info/sct",
   "code": "773996000",
   "display": "percutane aortaklepimplantatie (verrichting)"
  } ],
  "text": "percutane aortaklepimplantatie (verrichting)"
SF-12 vragenlijst
Deze vragenlijst wordt ingevuld voor de ingreep en tijdens de follow-up. Staat deze vragenlijst en antwoorden ook in de testset? Nee, je hebt alleen de SF-12 toegevoegd als tekst
Heb je een voorbeeld van deze vragenlijst in het Nederlands? Ja, zie hiervoor [3]. Er staat wel SF-36, maar laat je daar niet door verwarren.
Vult de patient deze vragenlijst voorafgaand aan het follow-up consult zelf in of gaat dit tijdens het follow-up gesprek door de cardioloog? Zelf en gaat nu met eigen tooling per ziekenhuis anders.
NHR- indicatoren
Heb je voorbeelden van hoe dit er nu uit ziet? Ziet de cardioloog deze gegevens apart of is dit gewoon het dossier. Zie map Huidige Werkwijze ‘ChartAbstrationToolkitnaarNHR staat een screenshot op pagina 3 hoe de cardiologen het bij elkaar ‘klikken’
Staan deze indicatoren in de dataset Si, staat nu ook in de wiki. Zie excel TAVI dataset vanaf THI-ID-10. Staat niet in de testdata set!

Technisch

Q A
Werkt de launcher ook op localhost? Ja, maar op dit moment moet de content op https worden geserveerd. Self-signed certificate is acceptabel. Surf wel 1x rechtstreeks naar de pagina om het certificate te accepteren. Gebruikt b.v. https://www.npmjs.com/package/http-server met optie --ssl. Vergeet niet een certificate te genereren zie onder het kopje TLS/SSL.
We werken aan de mogelijkheid om ook niet https localhost te ondersteunen.
Hoe kan ik mijn web-app laten opstarten vanuit SMART-on-FHIR? Welke javascript of library kan ik hiervoor gebruiken? Zie beschrijving hier: http://docs.smarthealthit.org/tutorials/javascript/
Hoe configureer ik de SMART Launcher voor mijn webapp?
 1. Klik op "Launch SMART App" bij de Patient Index op https://dhealth.usor.nl/
 2. Laat de instellingen staan zoals ze staan (o.a. STU3)
 3. Selecteer een TAVI patient door op de "drop down" knop te drukken bij "Patient(s)"(ongeveer midden). Er verschijnt dan een patient selector.
 4. Klik op "Tags"
 5. Voer "TAVI-20201002" in <Enter>
 6. Klik op "Search"
 7. Je krijgt dan de 6 TAVI patienten
 8. Selecteer er 1 en klik "Ok"
 9. Vervolgens plaats je de "launch-url" van je webapp bij "App Launch URL"(onderaan). B.v. "https://localhost:8080/launch.html"
 10. Opstarten kan dan door groene "Launch App!" knop te drukken.