ClinicalConnectathon1Team5

Uit dhealth

Team Atos, organisatie en leden

  • Mark de Haan
  • Harmen Boers
  • Martijn de Graaf
  • Henry Noordman
  • Koen Peters

Team Atos samenstelling.PNG

Designs

Wij hebben gewerkt aan viewpoint 2. Waarin de dokter in de 3e lijn kijkt naar de voorgaande informatie van de 2e lijn. Vanwege het connecteren van meerdere databronnen ter bervordering van de zorgketen heet onze oplossing Zorg Verbonden


Design 1: Inloggen en patiënt selecteren Atos design 1.PNG


Design 2: hoofdpagina nadat een patiënt geselecteerd is. Belangrijk zijn: het patiëntpaspoort bovenaan met belangrijke basis-gegevens, de afgelopen consulten, beeldend onderzoek, labresultaten en eventuele aanvullende documenten. Atos design 2.PNG


Design 3: Tijdslijn van voltooide en geplande contact momenten. Atos design 3.PNG


Design 4: aanvullende anamnese Atos design 4.PNG


Design 5: gedetiallerde informatie van beeldend onderzoek, men kan in dit scherm terecht komen via de menubalk links of door door te klikken op een beeldend onderzoek op de hoofdpagina (design 2) Atos design 5.PNG

Technisch

Vanwege de structuur waarin de FHIR data beschikbaar is hebben wij er voor gekozen om de data op te halen en combineren met Python alvorens deze te tonen in de Vue.js front-end, data wordt niet tussentijds opgeslagen om de privacy te waarborgen. De app runde met een Flask back-end en was op Google Cloud Platform (GCP) gedeployed. Het hosten op GCP stelt ons in staat om op/af te schalen naar gelang de vraag.

Architecture overview: Atos architecture.PNG

Website en Live demo

Bijgevoegd 2 screenshots van het gerealiseerde prototype waarin data van beide onderliggende EPDs gecombineerd worden om een holistisch beeld te geven van de patiënt historie.

Screenshot 1: integratie middels SMART-on-FHIR Atos prototype screenshot 2.png


Screenshot 2: screenshot van de app op localhost, zodat ook de lab uitslagen zichtbaar zijn Atos prototype screenshot 1.png